Vážení zákazníci, od 13.6. do 21.6. nebude probíhat paletová přeprava a také bude omezena expedice balíků. Osobní odběr možný ve zkrácené pracovní době 10:00-16:00. Pokud na svou zásilku můžete počkat, nabízíme slevu 2% na celý nákup. Stačí při objednávce použít slevový kupón POCKAMSI (platnost 15.-20.6.) Objednávky, které nebudou obsahovat slevový kód, budou vyřizovány přednostně. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Tyto obchodní podmínky se vztahují na spotřební zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.bahnik.cz.

 • "Prodávající" je firma BAHNIK.cz s.r.o. se sídlem Gorkého 609, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí (IČO: 248 50 829). Obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36289.

 • Firma je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné v obchodě www.bahnik.cz jsou včetně DPH.

 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je "kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je "spotřebitelem" a kupující, který spotřebitelem není - "podnikatel".

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslání objednávky".

 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupní smlouvou se rozumí doklad o koupi zboží.

 • Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

 • Kupující, který není spotřebitel, je "podnikatel". Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 • Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

2. Možnosti objednání zboží

E-shop

Kupující je povinen uvést správné kontaktní údaje: telefonní číslo (přepravce Vás bude kontaktovat a informovat o termínu doručení zásilky), dále fakturační i dodací adresu a e-mail, na který mu přijde shrnutí/potvrzení objednávky.

E-mailem

Slouží pouze pro "podnikatele".K provedení objednávky potřebuje kupující "podnikatel" uvést přesný název a počet kusů objednávaného zboží, své telefonní číslo, fakturační i dodací adresu. Objednávku lze provést na e-mailu:  info@bahnik.cz.

3. Cena a úhrada

Všechny ceny uvedené na internetovém obchodě www.bahnik.cz jsou včetně 21% DPH. Ceny jsou platné v okamžiku objednání.

Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny změnit i po potvrzení objednávky. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám nebo případné chybě na shopu. Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje zákazníka. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, tato objednávka není realizována a je stornována. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně zákazníkovi potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Způsob úhrady kupní ceny je zákazník povinen uvést v objednávce. Úhrada objednaného zboží je možná následujícími způsoby:

 • Platba dobírkou: Cena za zboží je uhrazena hotově/platební kartou při jeho převzetí od přepravce.

 • Platba předem bankovním převodem: Při potvrzení objednávky se Vám automaticky vygeneruje potvrzení objednávky, kde naleznete veškeré údaje potřené k platbě (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.

 • Platba hotově: Při převzetí zboží na adrese prodávajícího – BAHNIK.cz s.r.o.., Gorkého 609, 53002 Pardubice.. Otevřeno v pracovní dny od 10:00 do 17:00. (Platba kartou není možná)

4. Přeprava a způsob dodání

Při objednávce je možno vybrat mezi doručením na adresu přepravní službou GLS, anebo výdejním místem (tzv. Parcel shopem). Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží.

Firma BAHNIK.cz s.r.o. si vyhrazuje možnost změny přepravce, při zachování ceny (tyto změny jsou prováděny zejména z technických důvodů nebo pro urychlení dodání).

Při převzetí zboží od přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé během přepravy.

V případě zjevného poškození balíčku musí příjemce ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Při zjištění vnitřního poškození obsahu zásilky je nutné vyplnit Zápis o škodě nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky!

U objednávek s celkovou hodnotou vyšší než 2.000 Kč bez DPH pro konečného zákazníka není účtováno přepravné a balné (účtováno pouze případné doběrečné při zaslání na dobírku ). U objednávek s celkovou hodnotou nižší než 2.000 Kč bez DPH pro konečného zákazníka je účtováno přepravné a balné (+ doběrečné při zaslání na dobírku ).

U některých položek, které mají charakter nadrozměrné zásilky nebo jsou výrazně těžší než ostatní zboží, je zboží zasíláno spediční firmou TopTrans.

Zboží je možné vyzvednout osobně na adrese prodávajícího:  BAHNIK.cz s.r.o. v pracovní době 10.00 – 17.00 (Po - Pá).

Přepravní služba GLS:

Pokud je objednávka uskutečněna do 11.00 hod., bude Vám zásilka odeslána v ten samý pracovní den. V případě platby převodem bude Zboží odesláno až po připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího. Pokud nebude částka kupní ceny připsána na účet prodávajícího do 10 dnů od uzavření smlouvy, má se za to, že zákazník od smlouvy odstoupil a prodávající nemá povinnost zboží zákazníkovi dodat. V den odeslání balíčku Vám bude zaslán informativní e-mail (pokud byl poskytnut) o odeslání Vašeho balíčku se sledovacím číslem zásilky.

V den dodání balíčku jste vždy nejprve zkontaktován zprávou SMS - se sdělením přibližné doby dodání v intervalu 2 hodin. (při doručení na soukromou adresu) Není-li zásilka na první pokus doručitelná, zajistí zasílatel zanechání písemné zprávy a pokusí se balíček doručit ihned následující pracovní den, opět bude telefonicky kontaktován. Není-li možno zásilku doručit ani na druhý pokus, je zásilka uložena po dobu 10 dní na příslušném depu a v této době je možno se s přepravcem telefonicky domluvit na dalším postupu doručení.

Více o této přepravní službě naleznete na https://gls-group.eu, kde je možné Vaši zásilku také sledovat.

Přepravné na Slovensko

Přepravné je účtováno jednotnou částkou ve výši 10,99 EUR, platba možná pouze převodem. Doba doručení přepravní službou GLS je 48 hodin.

Platba a doprava zboží po Evropě a do třetích zemí

Přepravní náklady jsou zde stanoveny individuálně dle platného ceníku přepravce pro danou zemi. Pokud objednávající zaplatí za zboží převodem, bude mu cena skutečných přepravních nákladů doúčtována a zaslána k proplacení. Jakmile nebude cena přepravy doplacena, zboží nebude odesláno. Objednávající bude o této věci informován telefonicky, příp. e-mailem.

5. Storno objednávky

Kupující může stornovat objednávku nejpozději do jejího závazného potvrzení prodávajícím.

Pokud kupující stornuje objednávku později bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje.

Pokud si zboží objednáte a následně si jej nevyzvednete, aniž byste objednávku v řádném termínu (tzn. před jejím potvrzením stornovali), bude po Vás vyžadována  úhrada nákladů na zbytečně vynaložené poštovné.

6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (spotřebiteli nabízíme nadstandardní možnost vrátit zboží i po uplynutí zákonem stanovené 14-denní lhůty, a to až do 30 dní od převzetí zboží) . Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro vrácení zboží do 30 dnů od převzetí platí následující podmínky:

 • V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů, kontaktuje prodávajícího na emailovou adresu: info@bahnik.cz . Uvede číslo faktury, své jméno, číslo účtu pro vrácení peněz a oznámí odstoupení od smlouvy.

 • Jakmile budeme znát všechny tyto údaje, dohodneme s Vámi dalších podrobnostech ohledně vrácení či výměny zboží.

 • Ke zboží je třeba doložit doklad o koupi: pokladní doklad nebo faktura. Zboží musí být čisté, nepoškozené, kompletní, bez známek užívání nebo opotřebení a v původním obalu.

 • Zboží musí být doručeno do 30 dnů od data převzetí na adresu: BAHNIK.cz s.r.o., Gorkého 609, 53002 Pardubice.

 • Kupující hradí doručení na adresu Prodávajícího. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese náklady spojené s odstoupením kupující  v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

 • Prodávající doporučuje vrácené zboží důkladně zabalit, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození a znehodnocení originálního obalu různými štítky a popisy – zároveň se doporučuje zboží klientem pojistit, jelikož prodejce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození zboží při přepravě. 

 • Při výměně či vrácení zboží jsou zákazníkovi podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží do původního stavu (poštovné, výměna poškozeného obalu).

 • V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (resp. 30 dnů poskytovaných nadstandardně) však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní (resp. 30 dnů) od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů (resp. 30 dnů) od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 • Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

7. Záruční podmínky

 • Záruka za zboží prodávané v elektronickém obchodu prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Na naše zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců, záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží.

 • V případě vady zboží, na které se vztahuje záruka, je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků.

 • Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného dodání zboží, či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.

 • Zákazník je povinen prohlédnout zboží vč. příslušenství dle přiložené faktury bezprostředně při jeho převzetí, zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

 • V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do dvou pracovních dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

 • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

8. Práva z vadného plnění – Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Kupující je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak

"Prodávající" je firma BAHNIK.cz s.r.o., Gorkého 609, 53002 Pardubice, zastoupená Milanem Bahníkem (jednatel),  IČO: 248 50 829). Obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36289. . BAHNIK.cz s. r. o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že věc při převzetí nemá vady a že v době, kdy spotřebitel věc přebírá:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením zboží

 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno,

 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

 • prokazatelně nesprávným užíváním,

 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,

 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou

 • odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

 • Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost prodávajícího.

 

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu) obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. Vyřízení reklamace

Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás na telefonu 608 744 442 nebo na e-mail: info@bahnik.cz (je třeba uvést Vaše jméno, adresu, telefon, e-mail a název reklamovaného zboží) a my se pokusíme závadu odstranit odbornou radou nebo se s Vámi dohodneme na dalším postupu.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující - spotřebitel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu BAHNIK.cz s.r.o., Gorkého 609, 53002 Pardubice (pokud se kupující nedomluvil s prodávajícím na doručení do autorizovaného servisu).

Za situace, kdy je zboží zasíláno prodávajícímu na reklamační opravu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly (reklamace, servis, křehké atp.). Náklady na zaslání zboží nese zákazník.

Bude-li reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace neoprávněná, účtuje prodávající kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady, vč. přepravného a balného.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího. Tuto skutečnost ohlásí prodávající kupujícímu do 30 dnů nehledě na to, zda byla reklamace zamítnuta či uznána.

Záruční doba začíná běžet od doby převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího - spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 2. 1.2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

10. Ochrana osobních dat dle nařízení GDPR

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

11. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách elektronického obchodu jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na těchto webových stránkách nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám.

Obrázky mohou mít pouze informativní charakter.

V Pardubicích dne 2.1.2013

×

Splátková kalkulačka ESSOX