Mycí prostředek na myčky Effektomat AFL 3kg

Mycí prostředek Efektomat Primusol AFL 3kg je vhodný k veškerým druhům čištění zařízení, nádrží, tanků, potrubí a hadic v potravinářském průmyslu.Velmi dobře se osvědčil při čištění a desinfekci ručních myček skla.
MYK02062 3 effektomat afl 3kg
192 Kč 159 Kč bez DPH
2-3 prac. dny
Osobně v Pardubicích:čtvrtek 9.12.Přepravní společností:pátek 10.12.
KódMYK02062-06VýrobceHabla Chemie
Produkt nebyl hodnocenPřidat hodnocení

Kapalný alkalický, nepěnivý čistící prostředek obsahující chlor vhodný k veškerým druhům čištění zařízení, nádrží, tanků, potrubí a hadic v potravinářském průmyslu. Výrobek působí velmi dobře zejména za studena. Po použití je nutné provést důkladné opláchnutí pitnou vodou. Velmi dobře se osvědčil při čištění a desinfekci ručních myček skla.

Složení:

  • Chlornan sodný 10% -15%
  • 1% roztok přípravku Habla CIP obsahuje 750 mg .1Ż1 aktivního chloru
  • Hydroxid draselný 15 – 20%
  • pomocné látky, fosfáty

 

Fyzikálně chemické vlastnosti:

  • Hodnota pH : cca 12,5 – 13,5, (1% roztok, 20 oC)
  • Hustota cca. 1,11 g/cm3
  • Barva zelenožlutá
  • Skupenství kapalina

 

Aplikace: dle provozních podmínek 0,5 - 4 % , teplota : 0 – 60 oC, u plastů pouze studená, kontaktní doba 20 – 30  min

Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Není vhodný na barevné kovy a hliník.

Skladování: Nádoby uchovávejte dobře uzavřené na chladném, dobře větraném, temném a suchém místě při teplotě do + 15 oC.

Bezpečnostní opatření

Nebezpečná látka: Chlornan sodný, hydroxid draselný

Signální slovo:      Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte páry, plyn, mlhu, aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít, ochranný oděv  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352: PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah/nádobu jako nebezpečný odpad a řiďte se oddílem 13.

EUH věty: 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

VýrobceHabla Chemie
Diskuze k produktu
Máte otázku? Zajímá vás konkrétní detail? Zeptejte se nás.
Položit dotaz
Nový dotazVaše jménoVáš e-mail(E-mail nebude zveřejněn)NadpisText příspěvkuZeptat se
Vaše jménoVáš e-mail(E-mail nebude zveřejněn)Text příspěvkuPřidat reakci
PopisDiskuze

 

Sleva pro členy cechu domovarníků